Portfolio Two Column
[exertion_portfolio portfolio_limit=”6″ portfolio_hover=”hover-four” open_link=”true” portfolio_view_all=”” portfolio_image_size=”true” portfolio_pagination=”true” disable_size_limit=””]